רון דהן

רון דהן, יליד 79, משורר וסופר, טבעוני אקטיביסט, מייסד אתר אינדיבוק לספרות עצמאית. שני ספריו, "הגעגוע של קין" (גוונים, 2011) ו – "נעורים" (אינדיבוק 2012) זכו לאהדת הקהל והביקורת. משהו בדהן מצליח להתעלות על חטיבה מרכזית בשירה הצעירה הנכתבת היום בישראל ומציפה אותה בעליצות נטולת אחריות אסתטית ובחינה עצמית של ממש, חטיבה קולנית כל כך עד שהיא מזוהה בטעות עם מושג הנעורים עצמו. (ארז שוויצר, מוסף ספרים הארץ)

מתעוררים
דיגיטלי 39 ₪
בעל חיים
דיגיטלי 25 ₪
קינדל 0 ₪25 ₪
לראות לויתן
דיגיטלי 30 ₪
קינדל 30 ₪
מרכבה, סיפור
דיגיטלי 0 ₪
קינדל 0 ₪
נדידת הדיונות באפריקה
דיגיטלי 30 ₪
קינדל 30 ₪
מולקולה, נובלה חינמית
דיגיטלי 0 ₪
קינדל 0 ₪
עקרונות הגן
דיגיטלי 16 ₪
קינדל 16 ₪
נעורים
דיגיטלי 0 ₪
קינדל 0 ₪
בוא כמו שאתה
דיגיטלי 39 ₪
קינדל 39 ₪