רבקה כהנא

רבקה כהנא היא תינוקת ניצולת שואה, שנמסרה בגיל שישה שבועות לידי יט דה יונג, לימים חסידת אומות העולם מאמסטרדם.

יט שמרה עליה בהסתירה אותה במשך שנתיים, חרף  הלשנה והרעב הכבד ששרר אז בהולנד.

בגיל שש עלתה רבקה ארצה עם הוריה שהוסתרו אף הם במהלך המלחמה,

היא נישאה למיכאל, ילד ניצול שואה אף הוא, ולהם נכדים ונינים.

נגה באפלה
דיגיטלי 24 ₪35 ₪
מודפס 85 ₪