פייפר ריין

שם פסבדונים לזוג סופרות אמריקאיות של ספרים רבי-מכר,

שמתאפיינים בלהט ובהומור.

הן מחבבות גיבורים סקסיים וגיבורות משעשעות.