עמוס שיפריס

ד"ר עמוס שיפריס הוא חבר קיבוץ נען. ספריו הקודמים: ישראל גלילי – שומר המסד ונוטה הקו (יד טבנקין, 2010); קיבוץ נען – ביוגרפיה של מקום (קיבוץ נען, 2010); משלת רבין הראשונה 1977-1974 פורת, 2013); ימים של שקט וסער – חיים בקיבוץ נען בעשור הראשון על פי מכתבים, 1939-1930 (פורת, 2015); מעשה שלא תם – הדור השני בקיבוץ נען, (פורת, 2017).

רבין ואוסלו
דיגיטלי 39 ₪
מודפס 84 ₪