גארי ר. רנארד

גארי ר. רנרד הוא תלמיד של קורס בניסים, מרצה מוכר ואהוב בעולם, המתגורר בארצות הברית. את הספר היעלמות היקום שהפך לרב מכר ותורגם לשפות רבות, הוא כתב במשך 9 שנים לפי ההנחיות שקיבל. ספר זה הוא ספרו הראשון.