אברהם פרנק

ספר ההתנגדות 2
דיגיטלי 15 ₪
קינדל 15 ₪
באלה חידשתי
דיגיטלי 40 ₪
מודפס אזל
ספר הספרים המוערים של החינוך - מהדורה 5
דיגיטלי 20 ₪
מודפס אזל
קינדל 20 ₪
ספרים למנויים
ספר הספרים המוערים של החינוך - 2020
דיגיטלי 18 ₪
מודפס אזל
קינדל 18 ₪
ספרים למנויים
הפייק ניוז של משרד החינוך – ואיך משנים
דיגיטלי 19 ₪
מודפס אזל
קינדל 19 ₪
ספרים למנויים
חינוך ישראלי במאה ה-21
דיגיטלי 37 ₪
מודפס אזל
ספרים למנויים
ספר הספרים המוערים של החינוך
דיגיטלי 18 ₪
מודפס אזל
קינדל 18 ₪
ספרים למנויים
לשאול נכון בכיתה
דיגיטלי 37 ₪
מודפס אזל
ספרים למנויים
למה מערכת החינוך מדשדשת?
דיגיטלי 29 ₪
מודפס אזל
קינדל 29 ₪
ספרים למנויים
למה בכלל בית-ספר?
דיגיטלי 37 ₪
מודפס אזל
קינדל 37 ₪
ספרים למנויים