מלחמטכ"ל מלחמטכ"ל רפאל לב-ארי

משחק קלפים להנחלת מורשת הקרב של צה"ל והכרת האירועים המלחמתיים שבהם צה"ל השתתף. לכל המשפחה

הוספה לסל! קנייה מהירה
פוליטיקה חוקתית, חוק יסוד: הפוליטיקה פוליטיקה חוקתית, חוק יסוד: הפוליטיקה רפאל לב-ארי

בספר פוליטיקה חוקתית מוצג מכלול המרכיבים שמהם ניזונה תופעת השחיתות השלטונית במדינת ישראל, שמקורה במוקדי הכוח הפוליטיים, לרבות המפלגות הפוליטיות, הכנסת, הממשלה והרשויות המקומיות. המחבר מתאר את כישלונם של גורמי האכיפה והבקרה המשפטיים, המנהליים והציבוריים, אל מול התרחבותה של התופעה והשתרשותה באופן המנציח תרבות פוליטית קלוקלת ומושחתת המאיימת על חוסנה ויציבותה של החברה הישראלית. בספר פוליטיקה חוקתית,המחבר מעז לצאת מתחום החשיבה המקובל ביחס לתופעה. לשיטתו, התמודדות אמיצה עם תופעת השחיתות השלטונית מחייבת דפוס פעולה חסר פשרות, על בסיס עקרון המתאם: כגודל האיום הנשקף לחברה הישראלית מתופעת השחיתות השלטונית אשר השתלטה על חיינו הפוליטיים והציבוריים, כך נדרשת התכנית שתביא סוף לשחיתות זו להיות מקורית, איכותית ובעלת עוצמה. הרעיון המרכזי בספר הוא ההצעה לחוקק את חוק יסוד: הפוליטיקה, שבמסגרתו אפשר יהיה להקצות את הכלים החוקיים המתאימים ואת המשאבים הנדרשים כדי להתמודד ביעילות עם תופעת השחיתות. חוק היסוד מאגד שלושים ושתיים הצעות חוק יצירתיות המוצגות בספר: חוקים שהם ככידונים מחודדים המוטלים בעוצמה רבה וממוקדת אל כל אחד ממרכיביה של השחיתות השלטונית. במערכה כוללת המתנהלת בין לוחמי שלטון החוק לבין מנפצי החומה הדמוקרטית, כל סממן של שחיתות שלטונית יקבל מענה חוקי. המחבר מפנה קול קורא לציבור הרחב לצאת למאבק ציבורי אשר יביא לכך שממשלת ישראל תקדם הליך למינוי ועדת מומחים, וזו תגבש את מתכונתו המסכמת של חוק יסוד: הפוליטיקה לקראת הבאתו לאישור הכנסת. הכוח לשנות מציאות ולחולל טלטלה במערכת הפוליטית ובתוך כך למוטט את הסדר הישן והמושחת מצוי בידי הציבור. אדישות עלולה להוביל להידרדרות נוספת בהתנהלותה הלא תקינה של המערכת הפוליטית, ואילו גילויי אחריות ומעורבות פוליטית בקרב הציבור עשויים להוביל לשינוי המיוחל ולכינונה של פוליטיקה חדשה הזוכה לאמון האזרחים. השינוי הוא נחלתם של חולמים ושל לוחמים, עת למאבק והתחדשות.

הוספה לסל! קנייה מהירה
המנהיגים: בנתיבים דמוקרטיים, הצעה לשינוי שיטת הממש המנהיגים: בנתיבים דמוקרטיים, הצעה לשינוי שיטת הממש רפאל לב-ארי

המערכת הפוליטית ביססה זה כבר את השיח הציבורי בדבר השינוי הנדרש בשיטת הממשל בישראל נוכח המשבר ביכולת למשול והיעדר יציבות שלטונית; ואולם ההצעות לשינוי שיטת הממשל בישראל שהוצגו בהקשר זה, אין בהן כדי להוביל לשינוי מהותי ביכולת למשול. בספר המנהיגים מוצגת תפיסה חדשה, המבססת את הדרישה לשינוי שיטת הממשל בישראל על ארבעה משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית: משבר המנהיגות, משבר ביכולת למשול, משבר האמון בבית המשפט העליון ומשבר הזהות הלאומית. המחבר דוגל בכינון ממשל משולב בישראל. משטר נשיאותי ובו לנשיא המדינה ולממשל שבהנהגתו סמכות בלעדית בניהול הנושאים המדיניים-ביטחוניים וכן בניהול הנושאים הנוגעים לעם היהודי; והסנאט היהודי – שמכהנים בו שישים מנבחרי העם היהודי – מפעיל סמכויות חקיקה ובקרה על ממשל זה. לצד משטר זה מוצעת דמוקרטיה פרלמנטרית, שבה לראש ממשלה ולממשלה שבהנהגתו סמכות בניהול הנושאים החברתיים-כלכליים; וכנסת ישראל – שמכהנים בה מאה ועשרים מנבחרי הציבור – מפעילה סמכויות חקיקה ובקרה על פעילות הממשלה. המחבר מציג שש הצעות חוק מפורטות לצורך כינונה של שיטת הממשל החדשה: הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה, הצעת חוק יסוד: הסנאט היהודי, הצעת חוק יסוד: מפלגות הלאום, הצעת חוק יסוד: מבקר הממשל, הצעת חוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי והצעת חוק לכינון ממשל משולב-דמוקרטיה פרלמנטרית. המחבר מבקש להראות את היתרונות הרבים הטמונים בשיטת הממשל המשולב, ההולמים את המציאות הפוליטית הייחודית במדינת ישראל. לשם כך מוצג ניתוח כשליה של שיטת הממשל הנהוגה, הנובעים ממוטת האחריות של המנהיג, קרי מאחריות ראש הממשלה על ניהול כל ענייני המדינה. נוסף על כך, מוצג פירוט תמציתי חסר תקדים בהיקפו של כל האתגרים המדיניים-ביטחוניים ואלה החברתיים-כלכליים הניצבים לפתחו של המנהיג, וזאת כדי לעורר לחשיבה נוקבת בשאלה, האם ראוי להפקיד בידי מנהיג אחד אחריות כה רבה, אשר מטבע הדברים תוביל לכשלים ומחדלים תחת הנהגתו? במדינת ישראל הבשילו התנאים ההכרחיים למהפכה השלטונית, למעבר למשטר נשיאותי, לכינון סנאט יהודי, לניהול ענייני המדינה בידי שני מנהיגים, לדמוקרטיה בשני נתיבים.

הוספה לסל! קנייה מהירה
שכחת סיסמא?

הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת מייל לשחזור סיסמה


שליחה