תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Indiebook.co.il.
בעלת הזכויות באתר - אינדיבוק בע"מ, חפ 51-5194884,  ו/או מי מטעמה (יכונו ביחד ולחוד: "החברה") מאשרים גישה לצפייה ולשימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתקנון, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי התקנון ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר ו/או באפליקציה "אינדיבוק" (להלן ביחד:"האתר", או לחוד "האתר בלבד" ו"האפליקציה") והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר ו/או באפליקציה או במידע המצוי בהן (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").

 

 1. כללי
  1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בהם והתוכנה העומדת בבסיסם, מוצעים לציבור כמו שהם ("As Is"). החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג בהם הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
  2. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
  4. מובהר כי החברה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
  5. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות טכניות ואחרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות: דף צור קשר באתר החברה, באמצעות כתובת מייל: office@indiebook, באמצעות דפי המדיה החברתית של אינדיבוק ובאמצעות אפליקציית וואטסאפ - 054-399-3136
 2. הרכישה באתר
  1. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים (ש"ח), מובהר שגם משתמש הרוכש באתר ממדינה שאינה ישראל משלם בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.
  3. ניתן לרכוש מוצרים ולבצע תשלום באתר אך ורק באמצעות: (א) כרטיסי אשראי; או (ב) חשבונות פעילים בחברת PayPal; או (ג) כרטיסי מתנה/שוברים/תווי קנייה לפי רשימה שמתעדכנת מעת לעת  (להלן, ביחד: "אמצעי התשלום"). ברכישת מנוי לאתר ניתן לשלם רק באמצעות: (א) כרטיסי אשראי; או (ב) חשבונות פעילים בחברת PayPal. 
  4. רכישת מוצרים באתר תתבצע על ידי לקוח רשום באתר, באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים באתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. מובהר כי לא ניתן לבצע רכישות ללא הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. החברה רשאית להחליף את אמצעי הזיהוי מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  5. רכישת המוצרים באתר מקנה ללקוח את זכות השימוש בהם, כפי שמוגדר שימוש בתקנון זה, למשך של שנתיים ממועד הרכישה. לאחר תקופה זו, החברה רשאית להסיר את המוצר משימוש של הלקוח. כל זאת, במידה והלקוח לא רכש את הספר במסגרת תוכנית המנויים של החברה. במידה והלקוח רכש את הספר  כחלק מתוכנית המנויים, תוקף השימוש במוצר הוא של שלושה חודשים מעת הרכישה.
  6. בעת הרשמה לאתר מוצעת אפשרות להרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר ו/או של החברה. לקוח אשר מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוורים לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לשירות הלקוחות של החברה. 
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח. 
  8. שליחה של הודעות על ידי האתר ו/או החברה, בכל דרך שהיא, לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות לדוא"ל המשתמש לאחר ביצוע הזמנה, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר. 
  9. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  10. במקרה של תשלום באמצעות כרטיסי אשראי - עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי.
  11. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. 
  12. במידה ויש ברשות הלקוח קוד הנחה/קופון, הוא יוכל להזין אותו בעמוד סל הקניות, לפני שיועבר לשלב הזנת פרטי אמצעי התשלום לצורך תשלום תמורת העסקה
  13. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה מעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
  14. אם יתברר שאמצעי התשלום אינו תקף או פגום, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר רשאית ליצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  15. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ- PayPal. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר. 
  16. סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ז-קרדיט שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.
 3. ביטול רכישה והחזרה 
  1. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזיר אותם תמורת זיכוי או החזר כספי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה
  2. על פי דין תתאפשר החזרת תוכן דיגיטלי שנרכש מהאתר רק במידה ויתברר כי התוכן פגום או אם יתברר שהלקוח לא עשה בו שימוש.
  3. בהודעת ביטול העסקה יש לציין את שם הלקוח והמייל שלו על מנת לאפשר לחברה לאתר את העסקה הרלוונטית.
  4. במקרה של קבלת מוצר פגום או מוצר שגוי ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה באמצעות: דף צור קשר באתר החברה, באמצעות כתובת מייל: office@indiebook, באמצעות דפי המדיה החברתית של אינדיבוק ובאמצעות אפליקציית וואטסאפ - 054-399-3136
  5. אין במדיניות החברה ביטול והחזרה של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 
  6. אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.
  7. אם בהתאם להוראות הדין מתקיימים התנאים להחזר כספי, אזי החזר כאמור יתבצע בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה. בכל מקרה, החברה שומרת את  הזכות לדרוש דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם  לפי חוק הגנת הצרכן . 
  8. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג החברה, יהיה רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. 
  9. באתר קיימת הצהרת נגישות של הרשת הכוללת כפתורי הנגשה למשתמש ,פרטי רכז הנגישות של החברה ופירוט הסדרי נגישות בסניפי הרשת
 4. ביטול עסקה על ידי החברה
  1. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטי PayPal או פרטיו המלאים של המשתמש.
  2. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, וכן בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  3. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  5. אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי / PayPal /  תו הקנייה שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  6. החברה רשאית לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או לצורך שימוש חוזר על ידי אדם שאינו הלקוח.
  7. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  8. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 5. תוכן משתמשים
  1. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
  2. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים), רכישת המוצרים נעשית מול החברה והחברה היא שתפיק חשבונית מס בעבור כל עסקה, ולא הוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין
  3. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.
  4. החברה מעניקה למשתמש רשיון בתשלום או ללא עלות, לפי העניין, ביחס לשימוש בתוכן הדיגיטלי שהמשתמש רוכש מהאתר, רשיון זה אינו בלעדי, הינו אישי  (למען הסר ספק, הרשיון אינו מסחרי) ומיועד לצורך שימוש אישי בלבד. 
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, להוסיף ו/או להוריד מהתוכן הדיגיטלי המופיע באתר. התוכן הדיגיטלי ניתן לרכישה באתר בלבד על מנת שיופיע באפליקציה.
  6. לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קורא אלקטרוני אחד לאחר בשל פתרון ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management) כאמור.
  7. החברה אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות ו/או תיאורים המופיעות בתוכן הדיגיטלי שמוכרת, האחריות הינה של הוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם, בכלל זאת החברה אינה אחראית על תוכן שמוצג לקטינים ועל ההתאמה של התוכן לגילם. התוכן הדיגיטלי כולל תקציר של הספר, החברה אינה אחראית לגבי תקציר זה, והאחריות עליו הינה של הוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם
  8. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק ו/או לשנות כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  9. ככלל לא ינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת)
  10. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים. מובהר בזאת כי במקרה של ביטול רכישה שהתבצעה באמצעות קופון, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לעשות שימוש בקופון בכל רכישה נוספת.
  11. אפליקציית אינדיבוק ניתנת להורדה מחנות האפליקציות app store ו- google play. המשתמש מאשר כי יודע שלבד מאפשרות קריאה, האפליקציה גם מקדמת ומשווקת תכנים דיגטליים נוספים.
  12. יודגש כי במקרה שבו האפליקציה תימחק ו/או יוחף המכשיר דרכו המשתמש נכנס לאפליקציה, לא ישמרו באפליקציה התוכן הדיגיטלי שהורד אליו, סימונים כלשהם שהמשתמש עשה בהם ו/או מידע נוסף שצויין, אם צויין, בגוף קבצי התוכן באפליקציה.
  1. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למשתמשים להעלות תוכן לאתר ו/או האפליקציה, בכלל זאת את שם המשתמש. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפרסם את כול או חלק מהתוכן, וגם שלא לאפשר לפרסם חלק מהתוכן, זאת מבלי לתת הודעה מוקדמת למשתמשים. 
  2. המשתמשים נותנים את הסכמתם כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל מידע שיפרסום במסגרת תוכן משתמשים, בנוסף המשתמש מצהיר כי תוכן זה אינו מידע שעלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין ו/או מידע שעלול להפר כל דין, בכלל זאת מידע לא חוקי ו/או מידע המעודד פעילות לא חוקית על פי דיני מדינת ישראל, ו/או מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו, ו/או מידע הפוגע בזכויות קנייניות ו/או בפרטיות של צד שלישי כלשהו, ו/או מידע העלול לפגוע ברגשות הציבור בכלל זאת מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה ו/או בעל אופי גזעני, ו/רו דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982, ו/או מידע על קטינים המזהה אותם ומאפשר דרך התקשרות עימם, ו/או מידע שתוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית, ו/או מידע העלול לפגוע בזכויות קנייניות כלשהן של צד שלישי כלשהו. 
  3. המשתמשים מאשרים שהחברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב לאמינות ולאמיתות תוכן המשתמשים ואינה אחראית עליו, כל הסתמכות על מידע זה הוא באחריות המשתמשים עצמם. 
  4. תוכן המשתמשים אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים מהחברה ו/או מכל צד שלישי ואינו  מהווה הסכמה ו/או עידוד ו/או אישור  מצד החברה ו/או מי מטענה על התוכן.
  5. המשתמש מצהיר שהוא נושא במלוא האחריות המשפטית על התוכן והמידע שביקש לפרסם במסגרת תוכן משתמשים והוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.
  6. המידע המופיע באתר
 6. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או האפליקציה, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות הכותרים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה (להלן: "המידע").
  2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
  4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
  5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.
  6. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי החברה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 7. פרטיות
  1. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
  2. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין חברה;
  3. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  4. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או באתר.
  5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
  6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה;
  7. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
  2. לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
  3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; 
  4. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה (cookies)".
  1. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים, וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  2. אנו מכבדים את הפרטיות של לקוחותינו. החברה לא תמסור את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  4. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  5. הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמסר, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  6. לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות:דף צור קשר באתר החברה, באמצעות כתובת מייל: office@indiebook, באמצעות דפי המדיה החברתית של אינדיבוק ובאמצעות אפליקציית וואטסאפ - 054-399-3136, או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך המטרות המפורטות בסעיף 7.3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הלקוחות ובהתאם לדין החל.
 8. העדר אחריות
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר ו/או האפליקציה והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
  2. האתר ו/או האפליקציה ובכלל זאת תוכנם מוצאים למשתמשים על בסיס as is, ולא יותאם לצרכיו של כל אדם ואדם ולמשתמשים לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגינם. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין שימוש באתר ו/או באפליקציה וכתוצאה ממידת שביעות הרצון של המשתמש משימוש באתר ו/או באפליקציה. החברה אינה מתחייבת שהאפליקציה תפעל על כל מכשיר ו/או מערכת הפעלה באופן מייטבי וחף מתקלות. בחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התכנים ממערכות הפעלה מסויימות, בין היתר משיקולי אבטחת מידע.
  3. החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. בנוסף החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה יינתנו כסדרם ו/או ללא הפרעות ולא תישא בכל אחריות לנזק שעלול להיגרם, לרבות עיכובים באספקת השירותים ו/או השירות ו/או התכנים, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו. 
  4. המשתמש מחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מפעולה שביצע המשתמש בניגוד לאמור בתנאי התקנון ו/או ללא הרשאה מהחברה.
 9. התחייבות המשתמש
  1. עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
  2. המשתמש מסכים לכל האמור בתקנון לעיל ולהלן;
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
  4. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
  5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
  6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
  7.  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  8. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בכלל זאת מתחייב שלא לשכפל ו/או לשחזר ו/או להעתיק ו/או להפיץ עותקים ו/או לפרסם ו/או לחקות את האתר ו/או לייצר עבודה נגזרת מהאתר ו/או מתוכן האתר;
  9. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
  10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
  11. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מהתקנון ו/או מהשימוש באתר.
  12.  המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות התקנון ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.
 10. שונות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע ו/או המבנה ו/או העיצוב של האתר ו/או האפליקציה, לשנות את היקף וזמינות השירותים שבאתר ו/או האפליקציה ולשנות את תמחור המוצרים ו/או להוסיף ו'/או להוריד שירותים עליהם תגבה תשלום או לא תגבה תשלום. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה באופן מיידי או עם מתן התראה מראש, בכלל זאת לא לאפשר מכירת מוצרים חדשים ו/או לא לאפשר צפייה בחלק או כול המוצרים שנרכשו בעבר על ידי המשתמשים. 
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תקנון זה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תקנון זה.
  5. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  6. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.
  7. האמור בתקנון זה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 11. הדין ומקום השיפוט
  1. תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  2. היה ויקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם. 

 

התקנון עודכן ב-29 בפברואר 2024