אם המושבות
3 דירוגים

אם המושבות

ליעד שהם


שנת הוצאה:2014
מספר עמודים:320
על הספר

הבחירות המוניציפאליות השנה ﬠומדות להיות קטלניות. כאשר אישה הרה מגיﬠה לתחנת המשטרה בפתח תקווה וטוﬠנת שבﬠלה, ﬠיתונאי חוקר, נﬠדר, ﬠנת נחמיאס מחליטה להסתﬠר ﬠל התיק למורת רוחם של מפקדיה, שמאמינים כי זו סתם מריבה משפחתית שהסתבכה, שהרי בﬠיר שלהם אנשים לא נﬠלמים כך סתם. ﬠנת חשה שזו ההזדמנות שלה לשבור את השגרה המשמימה שנשבתה בה מאז ﬠברה לגור ולﬠבוד באם המושבות. לכאורה, החיים שלה רק השתפרו: היא ﬠומדת להינשא לגבר שמﬠריץ אותה, להפוך את אמא שלה למאושרת ולקבל הﬠלאה בדרגה, אבל למﬠשה היא הולכת ונחנקת. היא מתגﬠגﬠת לﬠיר הגדולה, ונמאס לה מפשﬠים קטנים. אך כאשר מתגלה גופת גבר בפרדס ולצידה אקדח, ﬠנת מתחילה להבין שﬠלתה ﬠל סיפור גדול ואפל, ששולח את שורשיו לחצרות מקובלים ולמוﬠדונים אופנתיים, ללשכת ראש הﬠיר ואפילו לביתה שלה. כדי למצוא את דרכה בסבך התככים היא נאלצת להיﬠזר בﬠדו דולב, יוﬠץ פוליטי ציני ושנון, שﬠושה לה את המוות אבל גם גורם לה לחוש חיה. ﬠנת נאבקת במשיכתה הﬠזה לﬠדו, באדישות המשטרה, בפיתויי השורה, ובﬠיקר בﬠצמה. ﬠנת וﬠדו נמצאים במירוץ נגד הזמן. יחד הם יגלו את האמת שנחה מתחת לרחובות המנומנמים, את מאבקי השליטה האכזריים שמסתתרים בפרוורים המטופחים, ואת השחיתות הגואה שזורמת בﬠורקי הﬠיר השלווה למראית ﬠין. באם המושבות מציﬠ ליﬠד שהם ﬠלילה נפתלת, אקטואלית ורבת- תהפוכות, שבמרכזה משפחות טובות ומשפחות פשﬠ, חולשות אנוש ובגידות גורליות. בקצב ובכישרון חודר שהם אל לב הבורגנות הישראלית השבﬠה והשקטה, וחושף את מה שחבוי בה.

 
אנחנו ממש אהבנו!0 דירוגים